Rapportage onderzoek financiering informele zorg

Een feitenonderzoek naar de omvang van de informele zorg die met een persoonsgebonden budget wordt ingekocht, en de relatie(s) en samenloop met formele zorg.

Rapportage onderzoek financiering informele zorg (PDF | 49 pagina's | 790 kB)