De ontwikkeling van de WBSO en het doelgroepbereik onder R&D-bedrijven in Nederland

Dit rapport gaat over de ontwikkeling van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en het doelgroepbereik onder Onderzoek & Ontwikkeling (R&D)-bedrijven in Nederland. Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het BAT-lab, het beleidsanalyse-laboratorium van het Directoraat-Generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De ontwikkeling van de WBSO en het doelgroepbereik onder R&D-bedrijven in Nederland (PDF | 33 pagina's | 1,8 MB)