Herbezinning NVWA: Oorzaken en belemmeringen die voortgang bemoeilijken

Dit document geeft een beknopte analyse van de belangrijkste belemmeringen voor het verder verbeteren van het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Herbezinning  NVWA: Oorzaken en belemmeringen die voortgang bemoeilijken (PDF | 11 pagina's | 185 kB)