Meetmethode geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking

Voor nieuw te plaatsen installaties voor warmte- en koudeopwekking in de buitenruimte gaan geluidseisen gelden (wijziging Bouwbesluit 2012). Bij het opstellen van de bepalingsmethode bij deze geluidseisen is gebruik gemaakt van dit LPBSIGHT-rapport.

Meetmethode geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)