Ministerie van BZK Beleidsdoorlichting artikel 6.2 en 6.3

Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze artikelen gaan over digitale dienstverlening, informatiebeleid en de informatiesamenleving.

Ministerie van BZK Beleidsdoorlichting artikel 6.2 en 6.3 (PDF | 113 pagina's | 3,6 MB)