Memorie van toelichting Implementatie richtlijn online omroepdiensten

De memorie geeft een toelichting op het Implementatiewetvoorstel Richtlijn online omroepdiensten.

Memorie van toelichting Implementatie richtlijn online omroepdiensten (PDF | 21 pagina's | 302 kB)