TK Bijlage Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen moties

Minister Dekker antwoordt op vragen over de opzet van de beleidsdoorlichting slachtofferbeleid.

TK Bijlage Uitvoering maatregelen privacy slachtoffers en toezeggingen moties (PDF | 3 pagina's | 141 kB)