Advies ACVZ tijdelijke verlenging bevoegdheid afnemen biometrische gegevens van vreemdelingen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (AVCZ) geeft advies over het wetsvoorstel voor de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken.

Advies ACVZ tijdelijke verlenging bevoegdheid afnemen biometrische gegevens van vreemdelingen (PDF | 9 pagina's | 6,6 MB)