Advies NOvA tijdelijke verlenging bevoegdheid afnemen biometrische gegevens van vreemdelingen


De adviescommissie vreemdelingenrecht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geeft advies over het wetsvoorstel voor de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken.

Advies NOvA tijdelijke verlenging bevoegdheid afnemen biometrische gegevens van vreemdelingen (PDF | 9 pagina's | 161 kB)