Memorie van toelichting tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens verwerken

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor  tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens verwerken.

Memorie van toelichting tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens verwerken (PDF | 12 pagina's | 174 kB)