Voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte zorg 2018-2022

Deze voortgangsrapportage beschrijft de acties die het afgelopen jaar binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg in gang zijn gezet en de stand van zaken van de uitvoering daarvan.