Voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte zorg 2018-2022

Deze voortgangsrapportage beschrijft de acties die het afgelopen jaar binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg in gang zijn gezet en de stand van zaken van de uitvoering daarvan.

Voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte zorg 2018-2022 (PDF | 19 pagina's | 860 kB)