Kostenberekening implementatie SDG-verordening

De Single Digital Gateway (SDG) is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Ecorys, in samenwerking met PBLQ, onderzocht wat de verwachte kosten van de implementatie van de SDG-verordening voor dienstverleners zijn. Het rapport geeft een inschatting van de te maken kosten. De daadwerkelijke kosten hangen af van de wijze waarop de dienstverleners de SDG implementeren.

Kostenberekening implementatie SDG-verordening (PDF | 53 pagina's | 1,5 MB)