Memorie van toelichting evenwichtige man-vrouw-verhouding in de top van het bedrijfsleven

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor evenwichtige man/vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven.

Memorie van toelichting evenwichtige man-vrouw-verhouding in de top van het bedrijfsleven (PDF | 24 pagina's | 477 kB)