Greenvis rapport Inventarisatie duurzame warmtenetten

Het ministerie van EZK is van plan om de toegestane CO2-uitstoot van de geleverde warmte per warmtesysteem terug te brengen om de duurzaamheid van warmtesystemen te borgen en verdere verduurzaming te stimuleren. Het plan is om dit via de geleidelijke weg te doen door de introductie van een duurzaamheidsnorm.

De studie “Inventarisatie duurzaamheid warmtenetten. Normstelling CO2-emissie Wet collectieve Warmtevoorziening” beschrijft de haalbaarheid van deze uitstootgrens voor de verschillende warmtesystemen vanaf 2017 tot en met de toekomstige prognoses tot 2030. Daarnaast wordt duidelijk wat de belangrijkste belemmeringen zijn, die door de warmtemarkt worden ervaren.

Greenvis rapport Inventarisatie duurzame warmtenetten (PDF | 38 pagina's | 739 kB)