Afschrift aanbiedingsbrief antwoorden geannoteerde agenda JBZ raad 8 en 9 oktober 2020

Afschrift van de aanbiedingsbrief bij de antwoorden van staatssecretaris Broekers-Knol op het 2e deel van de vragen van de Tweede Kamer over de  JBZ raad van  8 en 9 oktober 2020. De vragen gingen over het onderdeel Asiel en Migratie.