Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

Stand van zaken van de uitvoering van Wind in de Zeilen, het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (PDF | 46 pagina's | 1.6 MB)