Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit


Afschrift van de brief van minister Graperhaus aan de Tweede Kamer over de uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (PDF | 351 kB)