Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties


Het wetsvoorstel houdt verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen Wet transparantie maatschappelijke organisaties.

Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (PDF | 5 pagina's | 197 kB)