Verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

De brief bevat het besluit op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie openbaar te maken over het kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuur uit te trekken.