Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota

De uitvoeringsagenda geeft aan welke acties het Rijk de komende jaren in samen-werking met partijen onderneemt om de Luchtvaartnota 2020-2050 uit te voeren.

Uitvoeringsagenda  Luchtvaartnota (PDF | 32 pagina's | 739 kB)