Kabinetsreactie op uitgebrachte adviezen en toetsen over de Ontwerp-Luchtvaartnota

Het kabinet reageert op de constateringen en adviezen van de Commissie m.e.r. en de commissievan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OF over de Luchtvaartnota 2020-2050.

Kabinetsreactie op uitgebrachte adviezen en toetsen over de Ontwerp-Luchtvaartnota (PDF | 15 pagina's | 572 kB)