Bijlage 5. Bijlage Onderbouwing en Evaluatievan het voorstel (CW3)

De bijlage geeft een evaluatie en onderbouwing van het voorstel voor de Luchtvaartnota 2020-2050.

Bijlage 5. Bijlage Onderbouwing en Evaluatievan het voorstel (CW3) (PDF | 4 pagina's | 147 kB)