Discriminatie als strafbeinvloedende omstandigheid bij strafbare feiten

Het onderzoek richt zich op de wettelijke regeling en (rechts)praktijk bij discriminatie als strafverzwarende omstandigheid in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Italië.

Discriminatie als strafbeinvloedende omstandigheid bij strafbare feiten (PDF | 256 pagina's | 769 kB)