Nederlandse Transplantatie Stichting - Evaluatie 2020

Onderzoek naar in hoeverre de NTS haar taken en activiteiten doelmatig en doeltreffend uitvoert binnen het complexe speelveld van de orgaan en weefselketen.