Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 13 januari 2021

Rapport over de effecten van de publiekscampagne ‘Alleen Samen'. Het rapport beschrijft in welke mate mensen zich aan de coronamaatregelen houden en de mogelijke redenen hiervoor.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 26 t/m 29 november 2020 en 7 t/m 10 januari 2021.

Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 13 januari 2021 (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)

Managementsamenvatting 13 januari 2021 (PDF | 2 pagina's | 284 kB)

Belangrijkste resultaten effectmonitor corona

 • Ongeveer driekwart heeft zich tijdens de feestdagen aan de maatregelen gehouden.
 • Het aandeel dat afstand houdt, blijft stabiel met ruim acht op de tien.
 • Drukte vermijden is toegenomen, hoewel het nut en belang hiervan gelijk zijn gebleven.
 • Het aandeel mensen dat de handen goed wast, is stabiel.
 • Men werkt vaker volledig thuis in plaats van deels.
 • Nog steeds blijft slechts een kwart van de mensen met klachten thuis.
 • Testen vindt men iets belangrijker, maar nog steeds laat de helft van de mensen met klachten zich niet testen.
 •  Vrijwel iedereen draagt een mondkapje waar dat verplicht is.
 • Het vertrouwen om de maatregelen vol te kunnen houden blijft afnemen.
 • Het draagvlak voor de maatregelen blijft stabiel.
 • Men maakt zich evenveel zorgen als eind november.
 • De bereidheid om te laten vaccineren neemt toe.
 • De TV commercial ‘vermijd drukte’ en de radiocommercial ‘testcapaciteit’ worden bovengemiddeld herkend. De TV commercial ‘feestdagen’ wordt gemiddeld herkend. De jongerencampagne wordt eveneens bovengemiddeld goed herkend.