Herziening kostprijsmodel en retributiestelsel NVWA

PwC is gevraagd de gewenste aanpassingen met betrekking tot het kostprijsmodel en het tariefstelsel van de NVWA te inventariseren, te analyseren hoe deze wensen zich verhouden tot het huidige kostprijsmodel en tariefstelsel en advies uit te brengen over hoe een eventuele herziening van het kostprijsmodel doorgevoerd kan worden. NVWA staat voor Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

Herziening kostprijsmodel en retributiestelsel NVWA ( PDF | 14 pagina's | 187 kB )