Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: Wat is het verband?

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW is Atria een onderzoek gestart naar het verband tussen financiële (on)-afhankelijkheid en partnergeweld. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en interviews met vrouwen die partnergeweld hebben ervaren. Dit rapport presenteert de bevindingen uit de literatuurstudie. De belangrijkste conclusie is dat het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid en partnergeweld complex is: gelaagd, wederkerig en soms paradoxaal. Toch is er voldoende onderbouwing om de twee in beleid met elkaar te verbinden..

Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: Wat is het verband? (PDF | 62 pagina's | 785 kB)