Rode draden casestudy voor IBO onderwijshuisvesting

Het rapport bevat een casestudy naar het functioneren van het huisvestingsstelsel voor scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in de praktijk. Het bekijkt de manier waarop gemeenten, schoolbesturen en scholen daarin samenwerken.

Rode draden casestudy voor IBO onderwijshuisvesting (PDF | 12 pagina's | 612 kB)