Staat van de corporatiesector 2020

In de Staat van de Corporatiesector (betreffende het boekjaar 2019) gaat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in op het volkshuisvestelijk presteren, de financiële positie van de sector en op de bevindingen uit het toezicht op governance en rechtmatigheid. 

Staat van de corporatiesector 2020 (PDF | 71 pagina | 2,1 MB)