Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs: Nulmeting 2020-2021

Dit rapport bevat de 1e meting over het experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs. Dit rapport is een nulmeting. Het beschrijft de statistieken, een eerste analyse van projectplannen en verdiepend inzicht in de totstandkoming en verwachtingen van de deelnemende initiatieven.