Verpakkingen onder de SUP-richtlijn


Het rapport bevat een milieukundige verkenning van het mogelijke effect van maatregelen uit de Single Use Plastics (SUP) richtlijn.

Verpakkingen onder de SUP-richtlijn (PDF | 50 pagina's | 1,4 MB)