3e rapportage peilingsonderzoek en maandrapportage scholensluiting

3e rapportage periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs - Meting week 25 t/m 29 januari 2021

Vanwege het sluiten van de scholen vanaf 16 december 2020 is voor dit peilingsonderzoek met een aangepaste vragenlijst gewerkt. Daarbij is ingegaan op de personele capaciteit en invulling van afstandsonderwijs, noodopvang/fysieke onderwijs voor uitzonderingsgroepen, continuïteit van noodopvang/fysiek onderwijs, leerlingen die buiten het beeld van de school zijn geraakt, en de schoolexamens.

Rapportage gesloten scholen in het primair en  voortgezet onderwijs

Door landelijke maatregelen moesten alle scholen vanaf 16 december 2020 fysiek sluiten. Gedurende de peilingsperiode waren de maatregelen nog steeds van kracht. Daarom is vanuit het meldpunt geen rapportage beschikbaar voor de maand januari.