Afschrift brief TK over onderzoeksrapport over alimentatie


Afschrift van de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport 'Alimentatie van nu, acceptatie van alimentatie in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen'.

Afschrift brief TK over onderzoeksrapport over alimentatie (PDF | 4 pagina's | 150 kB)