Bijlage Cijfers kinderporno en capaciteit politie

De bijlage bevat de cijfers over de toename van kinderporno in de periode 2015-2020 en de capaciteit bij de teams Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme (TBKK’s) van de politie.