Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie

De verkenning geeft inzicht in de ruimte om te experimenteren met een circulaire economie. De verkenning gaat in op de wetgeving over afvalstoffen en aanverwante wetgeving en beleid die daarbij een rol spelen en•de knelpunten die er nu zijn en mogelijke oplossingsrichtingen.

Verkenning experimenteerruimte voor de circulaire economie (PDF | 86 pagina's | 1.2 MB)