Aanvullingsonderzoek financiële effecten Omgevingswet

Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van enkele onderdelen van de stelselherziening Omgevingswet die niet in andere rapporten aan bod komen.