Toekomstverkenning Uitvoering werk en inkomen 2030

Onderzoek naar de vraag of de manier waarop de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden binnen het stelsel van werk en inkomen is georganiseerd voldoende toekomstbestendig is.