Wat is het maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid? Onderzoek naar beleidsopties van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal

Dit onderzoek kijkt naar het maatschappelijk draagvlak voor 10 beleidsmaatregelen gericht op het tegengaan van klimaatverandering. Het gaat om maatregelen uit de rapportage 'Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050' van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal over het aangescherpte EU-doel van 55% CO2-emissiereductie in 2030.

Wat is het maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid? Onderzoek naar beleidsopties van de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal (PDF | 100 pagina's | 1,3 MB)