Ouder Worden 2020-2040: 28 portretten van ouderen

Beschrijving van de situatie en zorgbehoefte van 28 ouderen. Deze portretten zijn tot stand gekomen via een proces van deskresearch, interviews met zorgverleners en input van beleidsmedewerkers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten en landelijke partijen. Het gaat dus niet om bestaande personen.