Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): Excellent toegepast onderzoek voor maatschappelijke missies

Evaluatie van het functioneren van alle TO2-instellingen als geheel over de jaren 2016 tot en met 2019. De TO2-instellingen zijn 5 organisaties voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, TNO en Wageningen Reasearch.

Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): Excellent toegepast onderzoek voor maatschappelijke missies (PDF | 68 pagina's | 1,3 MB)