Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 1

Het rapport bevat de bijlagen A, B en C bij het Review Onderzoek Granuliet over de Maas. De bijlagen bevatten het literatuuronderzoek, de periodieke auditverslagen en geraadpleegde bronnen.