Verkenning Electric Road Systems

Het rapport bevat een verkenning naar dynamisch laden van elektrische vrachtwagens door middel van zogeheten Electric Road Systems (ERS).

Verkenning Electric Road Systems (PDF | 70 pagina's | 2,4 MB)