Memorie van toelichting wetsvoorstel vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

De memorie geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel gaat over het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.