Verbieden, verplichten of verleiden - Een onderzoek naar maatregelen om reisgedrag te beïnvloeden

Onderzoeksrapport in het kader van het MaaS-programma. Dit rapport geeft inzicht in het brede kader voor gedragsinterventies en mogelijke maatregelen om mensen te verleiden tot ander reisgedrag. Er zijn 57 kansrijke maatregelen en interventies geïdentificeerd die positief kunnen bijdragen aan het bereiken van beleidsdoelstellingen bijvoorbeeld ten behoeve van een betere bereikbaarheid, leefbaarheid of duurzaamheid. Het rapport is qua theorie vernieuwend, verder inventariserend, maar nog zonder koppeling met de beleidspraktijk.

Verbieden, verplichten of verleiden - Een onderzoek naar maatregelen om reisgedrag te beïnvloeden (PDF | 95 pagina's | 1,5 MB)