Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 Bijlage 3: Grote ICT-projecten

De rapportage over de grote ICT-projecten geeft van elk project een detailoverzicht. De gegevens staan ook op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl).