Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 6 mei 2021

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de veranderingen tussen de meting van 1 t/m 4 april 2021 en van 30 april t/m 2 mei 2021.

Belangrijkste resultaten effectmonitor corona

 • Het draagvlak voor de maatregelen en de aanpak van de Rijksoverheid blijft stabiel na een daling in de maanden ervoor en ligt op vier op de tien. Het aandeel dat vindt dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt, is na het doorvoeren van versoepelingen gedaald en ligt op een derde.
 • De naleving van het maximum aantal bezoekers is verbeterd na de invoering van versoepelingen en ligt op negen op de tien. Ook de ervaren urgentie en motivatie voor deze maatregel neemt toe.
 • Men vermijdt minder vaak drukte, ondanks dat men dit minder moeilijk en onprettig vindt.
 • Handen wassen blijft stabiel op zowel naleving als urgentie en motivatie.
 • Men is minder strikt met anderhalve meter afstand houden, vooral bij bezoek.
 • De groep mensen die volledig vanuit huis werkt neemt verder af (van zes naar vier op de tien), terwijl het aandeel dat deels thuiswerkt toeneemt (van drie naar vijf op de tien).
 • Direct laten testen bij klachten gebeurt nog lang niet altijd. Slechts een kwart plant gelijk een afspraak op de eerste dag van klachten, terwijl acht op de tien mensen wel weten dat je je snel kunt laten testen. Een stabiele helft van de mensen met klachten laat zich niet testen.
 • Het draagvlak en de naleving van de mondkapjesplicht blijven stabiel.
 • Zelftesten worden door zo’n drie op de tien mensen gezien als vervanging van een GGD-test, ondanks een lagere gepercipieerde betrouwbaarheid. Zelftesten worden daarnaast gezien als makkelijk en vooral voor gebruik voor bezoek aan familie, werk of een uitje/vakantie.
 • Toegangstesten worden grotendeels geaccepteerd voor binnen-situaties. Voor buiten-situaties ligt de acceptatie lager, maar nog steeds op een kleine meerderheid.
 • Verschillen tussen Fieldlabs en pilots met toegangstesten zijn vrij onbekend, men zou hier wel meer over willen weten.
 • Kennis over wanneer je moet thuisblijven, blijft stabiel. Nog steeds blijft slechts één op de vijf mensen thuis wanneer zij dat zouden moeten doen.
 • De campagne-uitingen van Alleen Samen worden nog altijd goed herkend, maar blijven achter op waardering.