6e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID-19

Het besluit wijzigt enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Het gaat daarbij om de Verzamelspoedwet, de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV en de Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19.

6e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID-19 (PDF | 8 pagina's | 255 kB)