Onderzoek effectiviteit persoonlijke beschermingsmaatregelen voor typologie 1 evenementen

Literatuurstudie en kwalitatieve analyse van de effectiviteit van verschillende persoonlijke beschermingsmaatregelen tegen blootstelling aan grotere deeltjes (meer dan 5 micrometer) bij een bezoek aan bioscoop of theater.