De effectiviteit van maatregelen op de blootstelling aan deeltjes in een theateropstelling in relatie tot een vrije tussenrij

Dit rapport beschrijft de resultaten van meetexperimenten met maatregelen waardoor het vrijhouden van een tussenrij in theaters en bioscopen mogelijk achterwege gelaten kan worden, zonder dat de blootstelling van bezoekers aan deeltjes toeneemt.

De effectiviteit van maatregelen op de blootstelling aan deeltjes in een theateropstelling in relatie tot een vrije tussenrij (PDF | 41 pagina's | 1,4 MB)