Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars: samenvattend rapport 2020

Rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de controles op de aanpak van wachttijden door zorgverzekeraars in 2020. Het gaat over de sectoren geestelijke gezondheidszorg (ggz), medisch-specialistische zorg en de wijkverpleging.

Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars: samenvattend rapport 2020 (PDF | 15 pagina's | 308 kB)